Filmservern nere

  Tyvärr så går det inte att ladda hem filmer för närvarande. Orsaken är att mitt konto för filmerna ligger hos den studentförening som fick sina servers bortkopplade p.g.a. att en viss "brigad" tydligen spred sabotagetips från samma server. Något som bryter mot ISP:ns regler. Föreningen fick tydligen en varning dagen innan, men valde att inte ta ner sidan som bröt mot reglerna, så då blev jag och övriga 60-talet kontoinnehavare drabbade.

Publicerad [ 060506 ]